Stopka

Grenion GmbH
Pyt. 7, 17a
68161 Mannheim
Niemcy

Upoważnieni przedstawiciele: Fjolla Myftari, Nik Myftari
Adres e-mail: info(at)grenion.com
Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Mannheim
Numer rejestracyjny: HRB 740162
NIP: DE311866304
Obsługa klienta: Skontaktuj się z nami

Ważna informacja dla wszystkich linków:
W wyroku z dnia 12 maja 1998 r. – 312 O 85/98 – „Liability for Links”, Sąd Okręgowy (LG) w Hamburgu orzekł, że zamieszczanie linków prowadzi również do współodpowiedzialności za materiały oferowane za pośrednictwem tych linków. Można temu – według LG – zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści. Niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki na naszej stronie internetowej i nie przyjmujemy tych treści jako własne. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków na tej stronie.

Oświadczenie
Informacje zawarte na tej stronie zostały dokładnie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie informacje są kompletne, poprawne i aktualne w każdym momencie. Dotyczy to w szczególności wszystkich linków do innych stron internetowych, do których odsyła się bezpośrednio lub pośrednio. Wszystkie informacje mogą być uzupełnione, usunięte lub zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie nazwy produktów, oznaczenia produktów i loga wymienione na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi i własnością odpowiednich właścicieli praw.