ODSTĄPIENIE OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy
Za Konsumenta/Kupującego uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy
Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu odbioru/nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest poniżej.

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy
Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij poniższy wzór i prześlij go za pomocą za pomocą formularza kontaktowego, wybierając “zwrot produktu”. Podaj nam także numer zamówienia oraz przesyłki zwrotnej, abyśmy mogli śledzić Twoją paczkę:

  NASTĘPSTWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu dokonanej przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO ZWROTU

   Odstąpienie od umowy wygasa przedwcześnie, gdy:

   • produkty, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, nie nadają się do zwrotu;
   • produkty, ze względu na swój kształt i formę, uległy zmieszaniu podczas transportu.

   Aby otrzymać pełen zwrot pieniędzy za zamówienie, należy zwrócić wszystkie zamówione produkty, włącznie z bezpłatnymi gratisami (jeśli takie otrzymałaś). Jeśli dokonasz zwrotu części produktów, zwrot kosztów również będzie dokonany częściowo.

   W JAKI SPOSÓB ZWRÓCIĆ PACZKĘ? 

   Kliknij tutaj, aby dokonać zwrotu.

    Jeżeli Twój kraj dostawy nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta aby zaaranżować zwrot.