Warunki uczestnictwa w programie “Poleć przyjaciołom”

Poniższe warunki odnoszą się do uczestnictwa w programie Banana Beauty “Poleć przyjaciołom“. Poprzez uczestnictwo w programie wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków:

Oferujemy naszym klientom możliwość zdobywania nagród, poprzez polecanie znajomym produktów Banana Beauty. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia tego programu w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu. Udział w programie może wymagać od użytkownika przedłożenia informacji osobistych o sobie i ich znajomych, takich jak imię i adres e-mail. Uczestnicząc w naszym programie użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie komunikatów od firmy Banana Beauty i / lub od naszych partnerów, którzy zarządzają warunkami uczestnictwa w programie. Poniższe wytyczne mają zastosowanie do uczestnictwa w dowolnym programie polecającym stworzonym przez Banana Beauty. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie w całości, nie jesteś upoważniony do zarejestrowania się do udziału w programie w jakikolwiek sposób.

1) Kto może uczestniczyć w programie?
Polecający musi być istniejącym klientem Banana Beauty (zarejestrowanym użytkownikiem) lub uzyskać uprzednią zgodę od firmy Banana Beauty, aby zdobyć nagrody z kodów polecających.

2) Co to jest zakwalifikowane polecenie?
Z zastrzeżeniem wyłącznego uznania Banana Beauty, możesz zdobyć nagrodę (zniżkę) za każde zakwalifikowane polecenie. Zakwalifikowane polecenie określa się następująco:
a. Polecona osoba (“Znajomy”) musi być klientem Banana Beauty.
b. Znajomy musi użyć kodu polecającego (otrzymanego od Polecającego) podczas zakupu.
c. Każdy Znajomy może skorzystać tylko z jednego kodu polecającego podczas jednych zakupów, również jeśli Znajomy otrzymał więcej kodów polecających lub miał dostęp do odrębnych linków od różnych Polecających.

3) Jakich metod można używać do wysyłania kodów polecających Banana Beauty?
a. Udostępnij na swoich portalach społecznościowych
b. Wyślij email (ale nie spamuj!)
c. Poleć i podaj swój unikalny kod polecający
d. Dodaj linki do swojej strony internetowej
(Banana Beauty nie zezwala na kreowanie płatnych kampanii, które zawierają dowolne znaki firmowe Banana Beauty lub partnerów firmy Banana Beauty).

4) Zdobywanie i realizacja nagród (zniżek)
Realizacja nagród jest regulowane przez:
a. Polecający otrzyma jedną nagrodę za każde zakwalifikowane polecenie.
b. Polecający zgadza się na to, że statystyki Banana Beauty wyświetlane za pośrednictwem strony internetowej mogą nie pojawiać się w czasie rzeczywistym lub dokładnie odzwierciedlić faktycznie zdobytej nagrody. Banana Beauty nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy wyświetlane w tych statystykach.
c. Nagrody (zniżki) nie mogą być przekazane, wymieniana na gotówkę lub sprzedawane.

5) Nieuczciwa działalność lub nielegalne uczestnictwo
Banana Beauty zastrzega sobie prawo do unieważnienia realizacji zdobytych nagród, jeśli podejrzewamy, że zostały zdobyte w sposób fałszywy, w sposób naruszający powyższe warunki lub w sposób inny niż zamierzony przez Banana Beauty. Uczestnicząc w programie wyrażasz również zgodę na to, że nie będziesz brał w nim udziału w sposób nielegalny.

6) Zwolnienie z odpowiedzialności
Uczestnicząc w programie zgadzasz się, że firma Banana Beauty nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz, że Banana Beauty odstąpi od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, działania, odpowiedzialność, stratę, uszkodzenie ciała lub szkody wyrządzone przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot należny w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, z powodu Twojego udziału w programie. Użytkownik nie będzie rozstrzygał żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Banana Beauty. Ponadto użytkownik zgadza się, że Banana Beauty nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe linki odsyłające, jakikolwiek błąd, pomyłkę, przerwanie, wadę lub opóźnienie w transmisji, przetwarzanie zamówienia lub komunikację; awarie techniczne lub mechaniczne; błędy w terminach, w materiałach związanych z programem; błąd w przetwarzaniu przez użytkownika; awarie sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego lub oprogramowania; uszkodzenie sprzętu, sprzętu komputerowego, oprogramowania lub niedokładne informacje spowodowane sprzętem, oprogramowaniem, błędem użytkownika, lub inne.

7) Zmiana programu
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub anulowania programu w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zmiany niniejszych wytycznych oraz metod, za pomocą których uzyskuje się nagrody. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji użytkownika w dowolnym momencie z udziału w programie, jeśli nie jest ono zgodne z wytycznymi. Wszystkie informacje zebrane od użytkownika w programie będą podlegały polityce prywatności Banana Beauty.